จังหวัดสมุทรสาคร คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน


วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ วัดน่วมกานนท์ หมู่ที่ 5 บ้านทุ้งเต่าดำ ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร (เขต 15)

นำโดย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชน จำนวนประมาณ 200 คน โดยมี นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายโชติพัฒน์ สิชฌรังษี ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร และนายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ให้การต้อนรับ
ภายหลังรับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของจังหวัดสมุทรสาครแล้ว สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ที่มุ่งสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล รวมทั้งบทบาท หน้าที่และอำนาจ และผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่พยายามแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกภาคส่วน
จากนั้น ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำตำบล ได้ดำเนินการเวทีที่ 4 “สร้างการรับรู้ ปรับความคิด เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนสอบถามปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน