Uncategorized

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.แม่สรวย จ.เชียงราย พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมทำบุญวันพระ(ออกพรรษา) ณ วัดเจดีย์หลวง

24 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.แม่สรวย จ.เชียงราย พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมทำบุญวันพระ(ออกพรรษา) ณ วัดเจดีย์หลวง โดยมีประชาชนจาก 3 หมู่บ้านร่วมทำบุญและมีเจ้าคณะอำเภอแม่สรวยเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงเป็นประธานสงฆ์ ได้แจ้งข้อราชการ เช่น การจัดการขยะ การลดอุบัติเหตุทางถนน การป้องกันยาเสพติด การประชุม ค.ร.ม.สัญจร การจัดประกวดขบวนวัฒนธรรมของดีประจำอำเภอ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ การระบาดโรคไข้เลือดออกฯ