จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามวิธีไทย ยั่งยืน


วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามวิธีไทย ยั่งยืน จังหวัดแพร่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก (เขต1) เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการ
จากนั้น เวลา 11.00 นาฬิกา นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ รัตนะวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบประชาชนจำนวน 1,000 คน พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาฯ ในการจัดเวทีที่ 4 “รู้เท่าทันเทคโนโลยีและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด “พร้อมทั้ง รับฟังปัญหาการดำเนินงานในพื้นที่ โดยมี นายธีระวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอท่าปลา หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน