นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน เกษตรกร

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ชร./ประธาน ศดธ.จ.ชร. มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มงาน ศดธ.จ.ชร. ร่วมกับ เสธ.กอ.รมน.จว.ช.ร., จนท.ฝ่ายความมั่นคง ปค.จ.ชร. , จนท.รส.อ.เมือง ชร. , ตำรวจ.สภ.แม่ยาว , ตำรวจสันติบาล จ.ชร. ร่วมกันรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ ม.4 ต.เจริญเมือง อ.พาน จำนวน 69 คน

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.61 เวลา 09.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ชร./ประธาน ศดธ.จ.ชร. มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มงาน ศดธ.จ.ชร. ร่วมกับ เสธ.กอ.รมน.จว.ช.ร., จนท.ฝ่ายความมั่นคง ปค.จ.ชร. , จนท.รส.อ.เมือง ชร. , ตำรวจ.สภ.แม่ยาว , ตำรวจสันติบาล จ.ชร. ร่วมกันรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ ม.4 ต.เจริญเมือง อ.พาน จำนวน 69 คน กรณีขายข้าวให้แก่โครงการวิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวัน เมื่อ พ.ย.60 แต่ยังได้รับเงินไม่ครบ คงค้างอีก 3,728,855 บาท….เบื้องต้นได้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการและการให้ความช่วยเหลือของ ศดธ.ให้ทราบ และประสาน ผู้จัดการวิสาหกิจฯคู่กรณี ให้มาเจรจาไกล่เกลี่ยกันในวันที่ 1 พ.ย.61 กลุ่มผู้ร้องพึงพอใจและแยกย้ายกันกลับโดยสงบเรียบร้อย…