Uncategorized

จังหวัดชัยนาท…!!@ จัดงานมหกรรมตำรายาสมุนไพรหลวงปู่ศุข และการนวดแผนไทย…!!

จังหวัดชัยนาท…!!@ จัดงานมหกรรมตำรายาสมุนไพรหลวงปู่ศุข และการนวดแผนไทย…!! เพื่อให้เกิดกระแสตื่นตัวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย และอนุรักษ์ ภูมิปัญญาหมอชาวบ้าน….จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.61นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมตำรายาหลวงปู่ศุข และการนวดแผนไทยจังหวัดชัยนาท ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า จังหวัดชัยนาท มีความพยายามที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาตำรายาสมุนไพรและแพทย์แผนไทยหลวงปู่ศุข ซึ่งเป็นจุดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชัยนาท ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมภูมิปัญญาการนวดแผนไทย

ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่ประชาชนในจังหวัด สามารถนำภูมิปัญญาไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้ชีวิตและครอบครัวอีกทางหนึ่ง รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาท และวัดปากคลองมะขามเฒ่าได้ หันมาใช้ภูมิปัญญาตำรายาสมุนไพรหลวงปู่ศุข การแพทย์แผนไทย และการนวดไทยในการดูแลสุขภาพตนเอง นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ระบุเพิ่มเติมว่า การจัดงานมหกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระแสตื่นตัวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย การนวดไทยเพื่อการนวดรักษาโรค นวดส่งเสริมสุขภาพและปรับสมดุลการทำงานของร่างกาย ให้กับประชาชนที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาท อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากขึ้น

รวมถึงการอนุรักษ์สืบสานตำรายาสมุนไพรหลวงปู่ศุข โดยการจัดทำเรื่องราวประวัติและตำรายาหลวงปู่ศุข การจัดงานมหกรรมในครั้งนี้มีกำหนดการจัดงาน ในระหว่างวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 – 1 กรกฎาคม 2561 ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการออกร้านนิทรรศการการแพทย์แผนไทย การแสดงภูมิปัญญา ตำรายาสมุนไพรหลวงปู่ศุข การออกร้านยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของโรงพยาบาลสรรคบุรี ลานหมอพื้นบ้าน โดยมี หมอพ่น หมอเป่า หมอยาสมุนไพร หมอดูจับตอก การนวดตอกเส้น การนวดรักษาโรคเบาหวาน เวทีวิชาการ

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ฟรี และแจกตำรายาสมุนไพร ตรวจรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกการวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน บริการนวดแผนไทยและการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อปรับสมดุลร่างกาย อีกด้วย

….ทีมข่าว 13 สยามไทย รอบรั้วภูธร จ.ชัยนาท ภาพ/ข่าว/รายงาน ….แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897