ข่าวการศึกษาและไอที

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กำชับทุกฝ่ายกวดขันการพนันฟุตบอล พร้อมขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กำชับทุกฝ่ายกวดขันการพนันฟุตบอล พร้อมขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด
(29 มิ.ย.2561) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดขึ้นภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสื่อปลอดภัย ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน รู้เท่าทันสื่อ รู้เท่าทันธุรกิจอีสปอร์ตที่กำลังเป็นปัญหาทางสังคมที่ค่อนข้างรุนแรงในปัจจุบัน ช่วยปกป้องและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีทักษะด้านการตีความเนื้อหาของสื่อ

สามารถใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ และรู้จักที่จะเลือกบริโภคสื่อ สามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ได้ รวมถึงมีภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อเตรียมพร้อมรับกระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ก่อให้การเกิดการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ห่างไกลจากยาเสพติดและการพนัน
กิจกรรมประกอบด้วย การรณรงค์ป้องกันเรื่องการพนันฟุตบอลออนไลน์ ในช่วงฟุตบอลโลก การบรรยายให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อการรู้เท่าทันสื่อ

การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 10 แห่ง เข้าร่วมกว่า 200 คน หลังจากอบรมเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จะออกรณรงค์ในโรงเรียนและชุมชนคุณธรรมนำร่อง ในพื้นที่ 9 อำเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาพนันฟุตบอล ว่าได้สั่งการตำรวจ ทหาร และทุกอำเภอ ให้เข้มงวดกวดขันการตรวจสอบการลักลอบเล่นพนันทุกรูปแบบ ทั้งโต๊ะพนันบอล และการพนันออนไลน์ ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่พบปัญหาในพื้นที่แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ถือว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกมาถึงครึ่งทางแล้ว การแข่งขันจะยิ่งมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น จึงต้องมีการกวดขันกันอย่างต่อเนื่อง โดยยอมรับว่าประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน เข้าถึงการพนันได้ง่ายขึ้นผ่านทางสมาร์ทโฟน ดังนั้น จึงฝากผู้ปกครองในการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้เงินของบุตรหลานว่าสิ้นเปลื้องผิดปกติหรือไม่


*****นำรัก สมบัติ ภาพ/ข่าว