Uncategorized

ราชบุรี///กาชาดราชบุรีสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ขาดที่อยู่อาศัยพร้อมมอบถุงยังชีพ

ราชบุรี///กาชาดราชบุรีสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ขาดที่อยู่อาศัยพร้อมมอบถุงยังชีพ

นางเพ็ญจันทร์ จันทร ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี/ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายประยงค์ จัทนเต็ง นายอำเภอบ้านโป่ง คณะกาชาดจังหวัดราชบุรี ปลัดอำเภอ นายก อบต.นครชุมน์ สมาชิก อบต.กำนัน ผญบ.ตำบลนครชุม์และตำบลลาดบัวขาว ลงสำรวจพื้นที่และบุคคล ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ การสร้างบ้านผู้ยากไร้ ขาดที่อยู่อาศัย พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 2 รายคือ
– 1. นางสมคิด วงษ์สนิท เลขที่ 33 หมู่ที่ 12 ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
– 2. นางอำนวย ดวงตา เลขที่ 36/2 หมู่ที่ 2 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

.สุพจน์ วรสหวัฒน์ ราชบุรี/รายงาน