Uncategorized

ส.ป.ก.ประจวบฯร่วมทำดีกำจัดผักตบชวานำมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

ส.ป.ก.ประจวบฯร่วมทำดีกำจัดผักตบชวานำมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น.วันที่ 28 มิ.ย.61 นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบฯ นำพนักงาน-เจ้าหน้าที่กว่า 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการร่วมกันกำจัดผักตบชวา ส่งให้สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ บริเวณลำห้วยสามพันนาม (สะพานทางขึ้นที่ว่าการอำเภอหัวหิน)

หมู่ 14 บ้านเขาเสวยราช ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
ทั้งนี้ผักตบชวาเป็นวัชพืชทางน้ำ และสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่สร้างปัญหา ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย และกีดขวางทางน้ำในฤดูน้ำหลาก เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำไม่ให้เกิดเน่าเสีย ซึ่งจะส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงโดยรอบ

 

/////////////////ภาพ-ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ จังหวัดประจวบ(นักข่าวบ้านนอก)