ข่าวการศึกษาและไอที

อบต.อ่างทอง ร่วมกับ เยาวชนตำบลอ่างทอง จัดโครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจทำความดีปลูกต้นไม้บำเพ็ญประโยชน์ 10,000 ต้น

อบต.อ่างทอง ร่วมกับ เยาวชนตำบลอ่างทอง จัดโครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจทำความดีปลูกต้นไม้บำเพ็ญประโยชน์ 10,000 ต้น
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณวัดเขาปอ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายทองพิน จอมวงษ์ รองนายก อบต.อ่างทอง ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจทำความดีปลูกต้นไม้บำเพ็ญประโยชน์ 10,000 ต้น และร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดโดยมี นายธนศิลป์ ชูจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองมะค่า นายสมนึก รุ่งกำจัด กำนันตำบลอ่างทอง นายสมพร สุดพิมศรี ผู้ใหญ่บ้านบ้านเขาปอ พร้อม ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 146 ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน อบต. สมาชิกอบต. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และกลุ่มเยาวชนตำบลอ่างทอง ร่วมกิจกรรมนายวินัย เทศแย้ม ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลอ่างทอง กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาสังคมเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งด้านครอบครัว ด้านชุมชน และด้านสังคม ถ้าไม่รีบแก้ไขเยาวชนในสังคมก็จะตกอยู่ภายใต้ความสับสนซึ่งไม่ใช่เรื่องดีนัก แต่การสร้างจิตสาธารณะให้เกิดในหมู่เยาวชนได้มากเท่าไร ย่อมทำให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันเอื้ออาทร และยังเป็นการสร้างคุณลักษณะ ให้มีผลดีต่อสังคมอีกด้วย สภาเด็กและเยาวชนตำบลอ่างทอง จึงได้จัดทำโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจทำความดีเพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อแสดงถึงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการในการช่วยเหลือสังคมด้วย เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนในชุมชน และเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้กับเด็กและเยาวชนให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น โดยในวันนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 10,000 ต้น พร้อมกันนี้เยาวชนตำบลอ่าง และพนักงานอบต.อ่างทอง พร้อมชาวบ้านบ้านเขาปอ ก็ยังได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด ร่วมกันกวาดล้างศาลาทำความสะอาดศาลา ร่วมกันกวาดล้างห้องน้ำ พัฒนาและเก็บทำความสะอาดบริเวณรอบวัดเพื่อให้เป็นสถานที่ให้ชาวบ้านมาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทางพุทธศาสนาในช่วงเข้าพรรษาที่จะเวียนมาถึงโดยมีเยาวชนตำบลอ่างทอง สถานศึกษาในตำบลอ่างทอง พนักงาน อบต.อ่างทอง และชาวบ้าน เข้ามาร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน

/////////////////////////////////ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ / 0623644468