3 มิถุนายน 2565 วันดีๆ มีความสุข มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุและยากไร้ ให้มีกำลังใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2565 วันดีๆ มีความสุข มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอ… Continue reading 3 มิถุนายน 2565 วันดีๆ มีความสุข มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุและยากไร้ ให้มีกำลังใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2565 วันดีๆ มีความสุข มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุและยากไร้ ให้มีกำลังใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2565 วันดีๆ มีความสุข มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอ… Continue reading 3 มิถุนายน 2565 วันดีๆ มีความสุข มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุและยากไร้ ให้มีกำลังใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กองกำลังผาเมือง จับผู้ลักลอบผ่านแดนโดยผิดกฎหมายชาวไทย จำนวน 6 คน บริเวณช่องทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอแม่สาย และ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

กองกำลังผาเมือง จับผู้ลักลอบผ่านแดนโดยผิดกฎหมายชาวไทย จ… Continue reading กองกำลังผาเมือง จับผู้ลักลอบผ่านแดนโดยผิดกฎหมายชาวไทย จำนวน 6 คน บริเวณช่องทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอแม่สาย และ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องมือแพทย์ และหน้ากากอนามัยสู้ภัยโควิด – 19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมร… Continue reading พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องมือแพทย์ และหน้ากากอนามัยสู้ภัยโควิด – 19

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงเททองหล่อพระพุทธมิ่งมงคลรัตนเชียงแสน และท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงเทท… Continue reading พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงเททองหล่อพระพุทธมิ่งมงคลรัตนเชียงแสน และท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่… Continue reading ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระยศ พลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็น พลโทหญิง

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พร… Continue reading พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระยศ พลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็น พลโทหญิง

สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่จัดงาน “วันมัคคุเทศก์ไทย ปี 62” ณ ห้องบ้านแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่จัดงาน “วันมัคคุเทศก์ไทย … Continue reading สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่จัดงาน “วันมัคคุเทศก์ไทย ปี 62” ณ ห้องบ้านแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

ชาวบ้าน 2 ชุมชนเข้ายื่นขออุทธรณ์คำสั่งของเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อผ่อนผันการรื้อถอนบ้านเรือน

ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนถูกขับไล่ที่อยู่อาศัยชุมชน… Continue reading ชาวบ้าน 2 ชุมชนเข้ายื่นขออุทธรณ์คำสั่งของเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อผ่อนผันการรื้อถอนบ้านเรือน

ทรงพระสิริโฉมงดงาม ‘สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา’ ในฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ทรงพระสิริโฉมงดงาม ‘สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณ… Continue reading ทรงพระสิริโฉมงดงาม ‘สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา’ ในฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระราชินีสุทิดา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑

สมเด็จพระราชินีสุทิดา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงก… Continue reading สมเด็จพระราชินีสุทิดา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชหฤทัยห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากวาตภัยในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มี… Continue reading สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชหฤทัยห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากวาตภัยในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่

ร้อยเอ็ดจัดพิธีบายศรี เวียนเทียน สมโภชน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างสมพระเกียรติ/สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดพิธีบายศรี เวียนเทียน สมโภชน้ำอภิเษก ในพระรา… Continue reading ร้อยเอ็ดจัดพิธีบายศรี เวียนเทียน สมโภชน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างสมพระเกียรติ/สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-

เป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.

เป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. วันท… Continue reading เป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ… Continue reading สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื… Continue reading รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร.10ห่วงใยพระและชาวบ้านโปรดเกล้าให้องคมนตรีเยี่ยมปลอบขวัญ พบมันโซบุกยิงเจ้าอาวาสมรณภาพ

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ ร.10ห่วงใยพระและชาว… Continue reading ร.10ห่วงใยพระและชาวบ้านโปรดเกล้าให้องคมนตรีเยี่ยมปลอบขวัญ พบมันโซบุกยิงเจ้าอาวาสมรณภาพ

ร.10 โปรดเกล้าองคมนตรีเชิญถุงและตะกร้าพระราชทานมอบให้ จนท.และ ปชช.ได้รับผลกระทบ

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ ร.10 โปรดเกล้าองคมน… Continue reading ร.10 โปรดเกล้าองคมนตรีเชิญถุงและตะกร้าพระราชทานมอบให้ จนท.และ ปชช.ได้รับผลกระทบ

ร.10 เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาหน้าหีบศพเจ้าอาวาส

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ ร.10 เชิญพวงมาลาหลว… Continue reading ร.10 เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาหน้าหีบศพเจ้าอาวาส

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดงานโครงการหลวง 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดงานโครงกา… Continue reading พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดงานโครงการหลวง 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงศึกษาโครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงศึก… Continue reading พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงศึกษาโครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังพระลานพระราชวังดุสิต เพื่อทรงเปิดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเท… Continue reading สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังพระลานพระราชวังดุสิต เพื่อทรงเปิดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงจักรยานพร้อมบีบแตรให้สัญญาณนำขบวนรถจักรยาน “ไบค์ อุ่นไอรัก” และโบกพระหัตถ์ให้พสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จ

เวลา 18.30 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเท… Continue reading สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงจักรยานพร้อมบีบแตรให้สัญญาณนำขบวนรถจักรยาน “ไบค์ อุ่นไอรัก” และโบกพระหัตถ์ให้พสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวนารีรัตน์ เสด็จทรงเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตน์โกสินทร์”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร สมเด… Continue reading สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวนารีรัตน์ เสด็จทรงเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตน์โกสินทร์”

พะเยา ชาวบ้านร่องไฮสืบทอดตีมีดโบราณกว่า 100 ปี สร้างรายได้

พะเยา ชาวบ้านร่องไฮสืบทอดตีมีดโบราณกว่า 100 ปี สร้างราย… Continue reading พะเยา ชาวบ้านร่องไฮสืบทอดตีมีดโบราณกว่า 100 ปี สร้างรายได้

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื… Continue reading รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทาน

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลแข่งเรือชิงถ้วยพร… Continue reading องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทาน

นราธิวาส///////ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องคมนตรีปฎิบัติภารกิจพื้นที่นราธิวาส

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องคมนตรีปฎิบัติภารกิจพื้นที่นราธ… Continue reading นราธิวาส///////ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องคมนตรีปฎิบัติภารกิจพื้นที่นราธิวาส

TIGERNEWS.TV แจกเสื้อ ผู้สื่อข่าว ทั่วประเทศ

WWW.TIGERNEWS.TV   แจกเสื้อผู้สื่อข่าว  ทั่วประเทศ  วัน… Continue reading TIGERNEWS.TV แจกเสื้อ ผู้สื่อข่าว ทั่วประเทศ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า แห่งใหม่ ณ วังสระปทุม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดร้าน… Continue reading สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า แห่งใหม่ ณ วังสระปทุม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องราชฯ-เข็มที่ระลึกเชิดชูทีมช่วยเหลือ ๑๓ หมูป่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องราชฯ-เข็มที่ระลึกเ… Continue reading สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องราชฯ-เข็มที่ระลึกเชิดชูทีมช่วยเหลือ ๑๓ หมูป่า

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิมลสมณวัตร (เพี้ยน อคฺคธมฺโม) ณ จังหวัดลพบุรี

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธา… Continue reading พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิมลสมณวัตร (เพี้ยน อคฺคธมฺโม) ณ จังหวัดลพบุรี

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด รายงาน….. สถานการณ์ภัยเกิดจากฝนตกเมื่อคืน เวลา 19.40 น.เกิดเหตุกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักโค้นขวางทางหลวงหมายเลข 215 ทางเข้าบ้านโนนรัง

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด รายงาน….. สถานการณ์ภัยเกิดจากฝ… Continue reading อำเภอเมืองร้อยเอ็ด รายงาน….. สถานการณ์ภัยเกิดจากฝนตกเมื่อคืน เวลา 19.40 น.เกิดเหตุกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักโค้นขวางทางหลวงหมายเลข 215 ทางเข้าบ้านโนนรัง

ร้อยเอ็ด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือราษฎร์ใน จ.ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือ… Continue reading ร้อยเอ็ด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือราษฎร์ใน จ.ร้อยเอ็ด

สุดยิ่งใหญ่ !! “KCK” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ พร้อมขอบคุณพันธมิตรคู่ค้า

สุดยิ่งใหญ่ !! “KCK” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ พร้อม… Continue reading สุดยิ่งใหญ่ !! “KCK” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ พร้อมขอบคุณพันธมิตรคู่ค้า

พะเยา…มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

พะเยา…มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ … Continue reading พะเยา…มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง คว้ารางวัลต้นแบบระดับเพชร ในการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง คว้ารางวัลต้นแบบระดับเพชร ในการประกว… Continue reading ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง คว้ารางวัลต้นแบบระดับเพชร ในการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.20 นาฬิกา ณ พระบรมราชานุ… Continue reading พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย

เมื่อ 18 พ.ค.61,1200 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา… Continue reading สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพันธุ์ข้าว 7 พันธุ์ จากพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญแก่เกษตรกร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพันธุ์ข้าว 7 พันธุ์ จากพ… Continue reading สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพันธุ์ข้าว 7 พันธุ์ จากพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญแก่เกษตรกร