วันศุกร์ ที่ 13 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“ไทยศรีวิไลย์” ! จี้ กกต.สอบ”พลังประชารัฐ” มองชื่อพรรค เอานโยบาย“ประชารัฐ”มาตั้ง หวังทำให้ ปชช.เข้าใจผิด!


  ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. นำโดย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ และ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ พร้อมคณะฯ เดินทางมายื่นหนังสือถึง นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ตรวจสอบการจดแจ้งชื่อพรรคพลังประชารัฐ ว่าสามารถจดได้หรือไม่ ถูกต้องตาม พรป.ว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่

นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า ตามที่ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กับ พวกมายื่นจดแจ้งชื่อพรรคพลังประชารัฐ นั้น ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช) ได้รับร้องเรียนจากพรรคการเมืองต่างๆ ประชาชน นั้น ซึ่ง ภตช. เป็นองค์กรภาคประชาชน มีนโยบายปราบโกงหรือปราบทุจริตทุกรูปแบบ และ สร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม พรรคการเมือง ประชาชน ประเทศชาติ อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายปราบปรามการทุจริตอย่างถึงที่สุด ชัดเจน กรณี รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบัน จำนวน 4 คน ประกอบไปด้วย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ,นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ,นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ไปขอจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ “พรรคพลังประชารัฐ” ว่าสามารถจดแจ้งเป็นชื่อพรรคการเมืองได้ตามกฏหมายและประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้หรือไม่ เพราะคำว่า “ประชารัฐ” เป็นนโยบายและชื่อโครงการของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี มีรัฐมนตรีทั้ง 4 คน ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ในปี 2559-2562 ไปยังกระทรวง กรม ต่างๆ ใช้ชื่อประชารัฐแนบท้ายโครงการ อาทิ ธงฟ้าประชารัฐ,โครงการบ้านประชารัฐ,โรงเรียนประชารัฐ,เน็ตประชารัฐฯลฯ


นายมงคลกิตติ์ กล่าวต่อว่า หากคณะกรรมการการเลือกตั้งอนุมัติให้จดแจ้งชื่อพรรคพลังประชารัฐ อาจจะก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อพรรคการเมืองอื่นๆ หรือ ต่อประชาชนที่สำคัญผิด หลงผิด ในผลงานของพรรคการเมืองนั้น และจะทำให้การเลือกตั้งดำเนินไปสมเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ อาจจะขัดต่อ พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 10 (3) วรรค 1 ต้องไม่มีลักษณะตามมาตรา 14 (2)(3)(4) หรือไม่
“ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช) ทราบว่า กกต ชุดนี้ ยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดตาม พรป.ว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 23,41,69 จึงเรียนมาเพื่อขอให้ตรวจสอบการจดแจ้งชื่อพรรคพลังประชารัฐ เนื่องจากอาจจะไปซ้ำซ้อนกับชื่อโครงการและนโยบายของรัฐบาล พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าสามารถจดชื่อพรรคดังกล่าวได้หรือไม่ จะเป็นธรรมกับประชาชนหรือไม่ เพราะจะทำให้ประชาชนสำคัญผิดหรือไม่”นายมงคลกิตติ์ กล่าว

 

คลิ๊กชมคลิป

https://youtu.be/MG8LO2zTphU

https://www.facebook.com/khaochad/videos/286806318839396/