วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จันทบุรี-กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังจัดโครงการ นำร่องจัดทำชุมชน

จันทบุรี-กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังจัดโครงการ นำร่องจัดทำชุมชน

ให้เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ พร้อมเปิดตลาดชุมชนบริเวณชายหาดแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ชุมชนฐานราก

เย็นวันนี้ ( 30 พ.ย.62 ) ที่บริเวณชายหาดแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดจันทบุรีได้จัดโครงการ จัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ พร้อมเปิดตลาดชุมชนบริเวณชายหาดแหลมสิงห์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ชุมชนฐานรากโดยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการ จัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ และเปิด ถนนคนเดิน สุขหรรษา สนองนโยบายรัฐบาลปรับโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชนฐานราก อันเป็น 1 ใน 12 นโยบาย “ ประชารัฐ” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือภายใต้การบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้กลยุทธ์ 3 สร้าง คือ 1.สร้างความรู้ สร้างอาชีพ 2.สร้างตลาด สร้างรายได้ และ 3 สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การเปิดตลาดชุมชนในครั้งนี้ ที่ชายหาดแหลมสิงห์ได้รับความสนใจจากประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมเลือกซื้อสินค้าของชุมชนจำนวนมาก หลังจากนั้นอธิบดีกรมธนารักษ์ได้ประชุมมอบนโยบายกลุ่มธนารักษ์พื้นที่ 9 ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราดเรื่อง โครงการ จัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ ที่ถือว่าจังหวัดจันทบุรีเป็น 1 ในจังหวัดนำร่อง 17 จังหวัดทั่วประเทศ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก