วันพุธ ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับวัดมหาธาตุพระอารามหลวง ขอเชิญร่วมสืบสานพิธีเนรัญชราสัตยาอธิษฐานลอยถาด ชักโคมลอยกระทงบูชาพระพุทธเจ้าทักษิณาวัดพระมหาธาตุเจดีย์

วัน ที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับวัดมหาธาตุพระอารามหลวง

ขอเชิญร่วมสืบสานพิธีเนรัญชราสัตยาอธิษฐานลอยถาด ชักโคมลอยกระทงบูชาพระพุทธเจ้าทักษิณาวัดพระมหาธาตุเจดีย์ นางเยาวภาโตสงวนวัฒนธรรมจังหวัดได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการให้มาร่วมกันชักชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมงานลอยกระทงในครั้งนี้อาทิเช่น นายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พันเอก นพดล ยงพาณิชย์ รองผอ. กอรมน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้กล่าวชักชวนให้พ่อแม่พี่น้องรวมตัวกันมาเป็นครอบครัว ลอยกระทง 1 ใบต่อครอบครัว ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่ วัดมหาธาตุพระอารามหลวงในส่วนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้

วันพุธ ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: