วันศุกร์ ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

The Army Family #เราเป็นครอบครัวเดียวกัน

” The Army Family #เราเป็นครอบครัวเดียวกัน

ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 4 นำผู้ฝึกทหารใหม่ คณะนายทหาร เยี่ยมพบปะครอบครัวทหารใหม่ที่กำลังจะเข้าเป็นทหารกองประจำการ ในวันที่ 1 พ.ย. 2562 นี้ มอบสิ่งของและรอยยิ้มอันอบอุ่น….เพิ่มความมั่นใจว่า..เราจะดูแลทหารใหม่และครอบครัวต่อเนื่องให้มีความสุขที่สุด…

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 พันโท ประวิทย์ พูลเทียบรัตน์ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 นำคณะนายทหาร, ผู้ฝึกทหารใหม่ และเจ้าหน้าที่ทหารเสนารักษ์ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยือนบ้านของนายสุทัศน์ เนินพลับ เป็นผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/62 สังกัด กองพันทหารช่างที่ 4 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2512 นี้ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ 52/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยบิดาประกอบอาชีพเป็นพนักงานกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนมารดาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป

โอกาสนี้ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 4 ได้พบปะพูดคุยในเรื่องขั้นตอนสำหรับการฝึกทหารใหม่ ของหน่วยในช่วง 10 สัปดาห์แรก ระเบียบขั้นตอนสิทธิต่างๆ ที่ทหารใหม่จะได้รับ รวมถึงการดูแลในช่วงระหว่างเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ อีกครั้งการจัดเตรียมเอกสารในการศึกษาเพิ่มเติม ที่กองทัพบกได้ส่งเสริมให้กับทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการทุกนาย สามารถเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในระหว่างรับราชการได้อีกด้วย เพื่อให้ผู้ปกครอง ครอบครัวและญาติมิตรได้คลายความกังวล ความเป็นห่วง และมั่นใจว่ากองพันทหารช่างที่ 4 จะดูแลบุตรหลานของท่านเหมือนคนในครอบครัว และจะติดตามดูแลครอบครัวของทหารใหม่ทุกนาย อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กำลังพลทหารใหม่ทุกนายได้คลายความกังวลเช่นกัน ที่เป็นห่วงครอบครัว, ภรรยา, ลูก, พ่อแม่ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 3

ในการนี้ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 4 ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ตรวจสุขภาพให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นแก่ญาติและครอบครัว รวมถึงประชาชนภายในชุมชนด้วย