วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นาย สืบศักดิ์ เอื่ยมวิจารย์. รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

28 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นาย สืบศักดิ์ เอื่ยมวิจารย์. รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยมีผู้แทนสภาเด็กและเยาวชน Phetchabun Young Smart ASEAN ติดริบบิ้นให้กับอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์, ผู้แทนผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่1,ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์, ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์, รองผู้ว่าราชการจังหวัด, ปลัดจังหวัด, และ นายอำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ อันเป็นแบบอย่างในการไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว