วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา เดินทางไปศึกษาดูงานติดตามโครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้

วันที่ 18 กันยายน 2563 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา เดินทางไปศึกษาดูงานติดตามโครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการส่งเสริมกีฬาเยาวชนกับผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร และผู้ปกครอง ณ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน