วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ “ตามรอยพระยุคลบาท” ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 1) รุ่นที่ 1/63

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ

“ตามรอยพระยุคลบาท” ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 1) รุ่นที่ 1/63 ของศูนย์อำนวยการฝึกจิตอาสาพระราชทานภาค 1

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน