Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่2(ป.พัน.7 พล.ร.7 อ.ดอยเต่า) ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ชม. ที่16(ดอยเต่า) ทำการตรวจสอบตำแหน่งจุดความร้อน ดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS พื้นที่บ้านแม่บวนใต้

เมื่อ 011030เม.ย.62 ร้อย.รส.ที่2(ป.พัน.7 พล.ร.7 อ.ดอยเต่า) ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ชม. ที่16(ดอยเต่า) ทำการตรวจสอบตำแหน่งจุดความร้อน ดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS พื้นที่บ้านแม่บวนใต้ ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า พิกัด 478623.99E 1977333.517N พบกลุ่มไฟกำลังลุกลามจึงร่วมกันทำการดับ โดยเริ่มดับเวลา1045 และดับเสร็จเวลา1114 คิดเป็นพื้นที่เสียหาย ประมาณ 3 ไร่
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ