ข่าวรัฐสภา

จังหวัดพิษณุโลก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ ในฐานะหัวหน้าคณะ พลเรือเอก วีระพันธ์ ก้อนสุข และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบปะประชาชน จำนวน 200 คน

วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแหลมโพธิ์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ ในฐานะหัวหน้าคณะ พลเรือเอก วีระพันธ์ ก้อนสุข และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบปะประชาชน จำนวน 200 คน

ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ และทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่

โอกาสนี้ คณะฯ ได้ชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องการใช้เทคโนโลยี การรู้เท่าทันเทคโนโลยี การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน รวมทั้งการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน