ข่าวรัฐสภา

จังหวัดพิษณุโลก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ พลเอก ดนัย มีชูเวท และนายไพโรจน์ โพธิไสย อนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืนฯ

วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ศาลาการเปรียญวัดแหลมเจดีย์ หมู่ 8 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ พลเอก ดนัย มีชูเวท และนายไพโรจน์ โพธิไสย อนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืนฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและรับฟังปัญหาของประชาชน จำนวน 214 คน

โดยมีนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ และหน่วนงานราชที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอบางระกำ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน