ศบภ.มทบ.35 เตรียมความพร้อมในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่


เมื่อ 3 ส.ค.61 เวลา 1400 พ.อ.วิศิษฐ์ ทรัพย์สิน รอง ผบ.มทบ.35 จัดการตรวจความพร้อมของกำลังพล และ ยุทโธปกรณ์ ของ ชุดช่วยเหลือประชาชน ศบภ.มทบ.35 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ โดยประกอบด้วย ชุด สห. , ชุดแพทย์ , ชุดช่าง , ชุด นทล. และ มว.บรรเทาสาธารณภัย โดยเน้นย้ำข้อสั่งการ ของ มทภ.3 ให้กับกำลังพล เมื่อต้องเข้าปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชน