ข่าวรัฐสภา

จังหวัดฉะเชิงเทรา พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง ศึกษาดูงานและรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 นาฬิกา ณ บริษัท ดับบลิว เอ็ม ดี ไทย รีไซคลิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง ศึกษาดูงานและรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และผลกระทบจากโรงงานประกอบกิจการขยะอิเล็กทรอนิกส์ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน