ข่าวเชียงใหม่

เชียงใหม่ ชมปลากระเบนจมูกวัวที่เชียงใหม่ ซูอควาเรียมเตรียมพบกระเบนนกเร็วๆนี้

เชียงใหม่ ชมปลากระเบนจมูกวัวที่เชียงใหม่ ซูอควาเรียมเตรียมพบกระเบนนกเร็วๆนี้

นายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้บริหารเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ภายในสวนสัตวเชียงใหม่ เผยว่าขณะนี้ที่เชียงใหม่ ซูอควาาเรียม อุโมงคน้ำจืดน้ำเค็มที่ยาวที่สุดในเอเซียและอยู่บนดอยสูง
แห่งเดียวในประเทศไทย เตรียมนำปลากระเบนชนิดต่างๆ น้ำเค็มจากท้องทะเลมาจัดแสดงให้ได้ชม ตอนนี้มีปลาประเบนจมูกวัว (Cownose rays) จัดแสดงที่ส่วนแสดง Touch pool
มีอายุประมาณ 10 ปี โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ได้ประทานชื่อไว้ว่า Thunderbird , Skylar เมื่อวันที่ 4 ม.ค.2562 เปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับกิจกรรมที่คุณ

สามารถสัมผัสความน่ารัก แสนซน ของปลากระเบนจมูกวัว ปลากระเบนหายาก ซึ่งจัดแสดงที่เชียงใหม่ ซู อควาเรียมแห่งแรกในเมืองไทย กับการให้อาหารปลากระเบนจมูกวัวที่แสน
เชื่องและขี้เล่น อย่างใกล้ชิด วันละ 2 รอบรอบเวลา 10.30 น. และ 13.30 น.
อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ปลากระเบนหลากหลายชนิด อาทิปลากระเบนนก ที่ได้นำมาเตรียมจัดแสดงจำนวน 6 ตัวแต่เนื่องช่วงการขนส่งมาปลาไม่แข็งแรงสมบูรณ์จึงได้จัดส่งคืน
เตรียมนำเข้ามาจัดแสดงใหม่เร็วนี้ ไปพร้อมกับปลากระเบนหลังดำ ปลากระเบนขนุน ปลากระเบนทองจุดฟ้า ที่มีขนาดเล็ก แลอีกหลายชนิดที่สามารถนำเข้ามาจัดแสดงถูกต้องตาม
กฎหมาย เพื่อให้น้องๆหนู ได้ชมเรียนรู้ศึกษาวิถีของปลากระเบนใต้น้ำท้องทะเล ที่จะหาชมได้ยากแต่ที่เชียยงใหม่ ซู อควาเรียมเตรียมนำเข้ามาให้ได้ชมอีกครั้ง

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ศิระ วีรตันตยาภรณ์ เชียงใหม่
091-9191969*-*0919191998