พ.อ.กฤษณพงศ์ พรหมการัตน์ รอง เสธ.มทบ.๓๓/รอง เสธ.กกล.รส.จว.ช.ม. ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่


เมื่อ 6 มิ.ย.61 พ.อ.กฤษณพงศ์ พรหมการัตน์ รอง เสธ.มทบ.๓๓/รอง เสธ.กกล.รส.จว.ช.ม. ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่, โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน และโครงการกองทัพบก เพื่อประชาชนร่วมสร้างปณิธานเพื่อประเทศไทย ณ รร.บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 3 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จว.ช.ม.โดยมี นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอแม่แจ่ม รักษาราชการแทน นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธาน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย