ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ร่วมกับ นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล นายอำเภอไพศาลี , ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ , ส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ – ท้องถิ่น , คณะครู – นักเรียนในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”


– เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย.๖๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ร่วมกับ นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล นายอำเภอไพศาลี , ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ , ส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ – ท้องถิ่น , คณะครู – นักเรียนในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” โดยมี พล.ต.อนุสรณ์ ธูปทอง รอง ผอ.กอ.รมน.จว.น.ว. (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในงานมีการจัดกิจกรรมปั่นเที่ยวป่า , กิจกรรมดนตรีในสวน และนิทรรศการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ณ สวนรุกขชาติไพศาลี หมู่ ๖ บ.ซับสมบูรณ์ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จว.น.ว. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย