ข่าวรัฐสภา

ณ จังหวัดสงขลา คณะอนุกรรมาธิการชุมชนเมือง ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ จังหวัดสงขลา คณะอนุกรรมาธิการชุมชนเมือง ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการชุมชนเมือง นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม นายประมุท สูตะบุตร กรรมาธิการ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการทางทะและชายฝั่ง ได้เดินทางไปศึกษาการแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีผู้แทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน