Reporter&Thai Army

หมู่ รส.อ.แม่สรวย ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง อ.แม่สรวย,จนท.ป่าไม้ และ จนท.วนอุทยาน(4 ฝ่าย)ออก ลว.ป้องกันไฟป่าและพบปะเยี่ยมเยียนชุดดับไฟป่า

เมื่อ 121400 มี.ค.62 หมู่ รส.อ.แม่สรวย ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง อ.แม่สรวย,จนท.ป่าไม้ และ จนท.วนอุทยาน(4 ฝ่าย)ออก ลว.ป้องกันไฟป่าและพบปะเยี่ยมเยียนชุดดับไฟป่า โดยมีนายสมคิด ฟูวงค์ กำนัน ต.แม่พริก กับนายอุทัย ฟูวงค์ นายก อบต.แม่พริก พร้อมกับผู้นำในพื้นที่ ณ บริเวณ บ.ปางอณาเขต ม.6 ต.แม่พริก อ.แม่สรวยฯเพื่อติดตามสถานการณ์ การดับไฟป่าที่เกิดความร้อนจากดาวเทียม VIIS เมื่อ 120130 มี.ค.62 ที่พิกัด NB 667684(เขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง เขตรอยต่อ อ.แม่สรวย/อ.พาน)โดยได้จัดผู้นำและราษฎรเข้าดำเนินประมาณ 100 คนเพื่อสกัดดับไฟป่า ทำแนวกันไฟและใช้อุปกรณ์ฉีดน้ำไม่ให้ไฟป่าลุกลามและให้อยู่ในวงจำกัด และจัดชุดเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 24 มี.ค.62 ให้มากและได้มอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มชูกำลังเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ต่อไป ผลการปฎิบัติเป็นด้วยความเรียบร้อย