ข่าวเชียงใหม่

หอการค้าไทยจัดงานหอการค้าแฟร์ ( TCC Fair ) 2018 คาดเงินสะพัดกว่า 1,000 ล้านบาท

หอการค้าไทยจัดงานหอการค้าแฟร์ ( TCC Fair ) 2018 คาดเงินสะพัดกว่า 1,000 ล้านบาท
หอการค้าไทยจัดงานหอการค้าแฟร์ ( TCC Fair ) 2018 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 7 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 หรือ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการจัดงานระดับภูมิภาค เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค ส่งเสริมให้เกิดการบริโภคและการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง คาดมีรายได้หมุนเวียน 1,000 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายอัศวิน คำแวง เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานหอการค้าแฟร์ ( TCC Fair ) 2018 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 7 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้มองเห็นการเติบโตของประเทศภาคเศรษฐกิจการค้าและบริการจะมีสัดส่วนสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาหอการค้าไทยได้ดำเนินงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทิศทางดังกล่าว อาทิ การริเริ่มจัดงานแสดงสินค้าขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปี 2505 ณ วังสราญรมย์ และในปี 2561 นี้ ในโอกาสการฉลองครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย จึงได้ริเริ่มการจัดงาน “หอการค้าแฟร์ หรือ TCC Fair” ขึ้นในระดับภูมิภาค โดยจะเริ่มจัดในภาคเหนือที่ “จังหวัดเชียงใหม่” เป็นแห่งแรก และจะหมุนเวียนไปยังภูมิภาคอื่นๆ อาทิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมาสแรกของปีหน้า ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวถือเป็นความตั้งใจของหอการค้าไทยที่ต้องการยกระดับมาตรฐานงานแสดงสินค้าในระดับภูมิภาค เพื่อกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นหรือ SME ที่มีศักยภาพในการขยายตลาด เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังจะเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทย โดยได้รวบรวมความเป็นที่สุดจากบริษัทฯของคณะกรรมการ สมาชิก ผู้ประกอบการต่าง ๆ และเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ในการประชาสัมพันธ์สินค้า การท่องเที่ยว และบริการ เป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาด ตลอดจนสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งทั้งในระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคชุมชน ในรูปแบบของประชารัฐ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่สำคัญ ในระดับภูมิภาค (เมียนมา, ลาว, จีนตอนใต้)

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจภาคเหนือ ครึ่งแรกปี 2561 ขยายตัวอยู่ที่ 2.8 % ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เห็นได้จากการบริโภคและการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดี อยู่ที่ 4.2% ซึ่งหอการค้าไทย ได้กำหนดจัดงานหอการค้าแฟร์ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 7 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยคาดว่างานนี้จะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดี สอดคล้องกับการดำเนินงานของหอการค้าไทยในโครงการสำคัญอาทิ โครงการไทยเท่ และคณะทำงานสานพลังประชารัฐด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (D3) ที่มุ่งเน้นในการกระตุ้นการใช้จ่ายในภูมิภาค กระจายรายได้ สร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น รวมทั้งการขยายตัวจากการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศไทยในภาพรวมต่อไป
นายกฤษณะ วจีไกรลาศ ประธานคณะกรรมการแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ หอการค้าไทย กล่าวว่า งานหอการค้าแฟร์ ได้มีการผนึกกำลังจากผู้ประกอบการสินค้าชั้นนำของไทยทั้งส่วนกลาง ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีความทันสมัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น ในส่วนภูมิภาคนำโดยหอการค้าจังหวัด และเครือข่ายพันธมิตร มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงานฯ ภายใต้ Concept “งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์เพื่อผู้บริโภค (The Regional Trade Consumer & Lifestyle Exhibition)” อีกทั้ง ได้มีการประชาสัมพันธ์งานครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งขยายตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม CLMV และกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ ผ่านเครือข่ายพันธฺมิตรของหอการค้าไทยในประเทศต่าง ๆ โดยมีบริษัทชั้นนำที่เข้าร่วมงาน อาทิ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
ความคาดหวังการจัดงานหอการค้าแฟร์กระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ อันจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ คาดหวังว่าจะจุดประกาย และสร้างความตระหนักให้ผู้เข้าเยี่ยมชมงานเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสินค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก เกิดการเชื่อมโยงร่วมคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0 นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับ Media Partner จัดคอนเสิร์ตชั้นนำสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้เข้าชมงานด้วย
อย่างไรก็ตาม หอการค้าไทย คาดว่าการจัดงานดังกล่าวจะมีรายได้หมุนเวียน 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค ส่งเสริมให้เกิดการบริโภคและการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง และจะส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจในระดับประเทศต่อไป
**********************

 

ภาพ  ข่าว  cr  @วัตร บ้านเมือง