ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดงาน CMRU Travel Mart ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดงาน CMRU Travel Mart ครั้งที่ 3
ณ ศาลาร่มโพธิ์

เมื่อวันที่13 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษาและการท่องเที่ยว อาจารย์สุนิศา เฟรนเซิ้ล
กล่าวรายงานเปิดงาน CMRU Travel Mart ครั้งที่ 3 โดยมี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง เป็นประธานเปิดงาน รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติองค์กรภาคเอกชน, ตัวแทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, ตัวแทนสโมสรโรตารี่ภาคเหนือ, บริษัททัวร์ และคณาจารย์จากต่างประเทศ เข้าร่วมเปิดงานในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ฝึกการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยว อีกทั้งนักศึกษายังได้ทดลองจัดตั้งธุรกิจท่องเที่ยวจำลอง โดยมีการติดต่อกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อทำโปรแกรมการท่องเที่ยวสำหรับโครงการนี้จริงๆ ในเชิงตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยว และพัฒนาแผนการท่องเที่ยวมอบให้กับชุมชน และนักศึกษา ได้ swot จากบริษัททัวร์ที่ได้ประสาน และชุมชน นำมาพัฒนาในรูปแบบของผลงานของตนเอง

“จุดประสงค์หลักเพื่อให้นักศึกษาได้ต่อยอดการเรียนรู้จนกลายมาเป็นธุรกิจท่องเที่ยว เมื่อหลังจากนักศึกษาได้จบการศึกษาไป และในกิจกรรมรายวิชาสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรมนี้ มุ่งให้ นักศึกษาเป็นตัวกลางของชุมชน นำเสนอ ภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ ธรรมชาติและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชน ให้เป็นที่ประจักษ์แด่สายตานักท่องเที่ยวให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป และให้นักศึกษานำไปต่อยอดในรูปแบบธุรกิจท่องเที่ยวของตนเองที่ดีในอนาคต”.

ทรงวุฒิ ทับทอง