Uncategorized

โครงการ 1 คน 1 ต้น ร่วมกับ โครงการบูรณาการขับเคลื่อน การพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร “ การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”

โครงการ 1 คน 1 ต้น ร่วมกับ โครงการบูรณาการขับเคลื่อน การพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร “ การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ นายเกียรติศักดิ์กายสุต รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน พัฒนาการอำเภอลาดยาว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องเกษตรกร และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ นายสมรักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอลาดยาว ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด 1 คน 1 ต้น เพื่อการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ นายเกียรติศักดิ์ กายสุต รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวรายงานว่า เนื่องด้วยปัจจุบันพื้นที่อำเภอลาดยาวมีปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่ การบุกรุกป่า และการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ป่าไม้ในพื้นที่ลดลงส่งผลกระทบระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติ

ทำให้บางปีประสบปัญหาความแห้งแล้ง บางปีประสบปัญหาขาดแคนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข เพื่อให้ป่าไม้ได้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำสายหลักในพื้นที่ ป่าสามารถทำหน้าที่ในการดูดซับน้ำตามธรรมชาติ

เกิดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถลดปัญหาสภาวะโลกร้อนได้ ดังนั้นคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ จึงร่วมกับ กรมการปกครอง อำเภอลาดยาว ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักกรี

////อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทรอร่าม รายงาน 0619525644 ////