Uncategorized

กอ.รมน.ศรีสะเกษ. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนสร้างฝายชะลอน้ำ (แบบกึ่งถาวร) และปลูกป่าทดแทนเสริมธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน

กอ.รมน.ศรีสะเกษ. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนสร้างฝายชะลอน้ำ (แบบกึ่งถาวร) และปลูกป่าทดแทนเสริมธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ป่าต้นน้ำลำห้วยตามาเรีย ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นป่าต้นน้ำที่อยู่ติดชายแดนเขาพระวิหาร พันเอก ทัศน์พล สุพีสุนทร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน สร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่าทดแทนเสริมธรรมชาติ มีจิตอาสาและประชาชนในตำบลเสาธงชัย ข้าราชการทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูนักเรียน กว่า 500 คน ร่วมปลูกป่า

นายธนา พลอินทร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร กล่าวรายงาน
ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัย, อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร, หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาถนนพระวิหาร สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านด่าน ประชาชน จิตอาสาตำบลเสาธงชัย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน ได้ฝึกอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ (ด้านป่าไม้) ร่วมกัน สร้างฝายชะลอน้ำ (แบบกึ่งถาวร) และปลูกป่าทดแทนเสริมธรรมชาติ

เพื่อชะลอการไหลของน้ำในฤดูฝนแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้ป่าไม้กักเก็บน้ำให้เกิดความชุ่มชื้นเป็นการรักษาแหล่งต้นน้ำลำธารชะลอการแห้งของน้ำให้ช้าลง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้แหล่งน้ำในการทำการเกษตร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

///
ทีมข่าวรอบรั้วภูธรศรีสะเกษ/รายงาน

Comments are closed.