ข่าว พะเยา

พะเยา เลือกตั้งล่วงหน้าคึกคัก

พะเยา เลือกตั้งล่วงหน้าคึกคัก

วันที่ 17 มีนาคม 2562 บรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ล่วงหน้า ของจังหวัดพะเยา ศาลาประชาคมศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา บรรยากาศ การใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ของประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ต่างพากันเดินทาง มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อน การเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นไปอย่างคึกคัก โดยผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อน มี ทุกเพศทุกวัย ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเดินทาง มาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง

 

 

โดยมีเจ้าหน้าที่ ประจำหน่วยเลือกตั้ง คอยให้การช่วยเหลือ ตรวจสอบรายชื่อ ว่าตนเองว่ามีสิทธิ์ในการเลือก ใช้สิทธิ์ในครั้งนี้หรือไม่ ซึ่งพบว่า ผู้คนที่ มาเลือกตั้งก่อนกำหนด ต่างก็ได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองในการเลือกตั้ง โดยเข้าไปใช้สิทธิ์ การเลือกตั้งในคูหา ภายในศาลาประชาคม ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยาที่ทางสำนักงาน กกต.จังหวัดพะเยาเป็นผู้จัดสถานที่ ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนกำหนด

 

สำหรับการเลือกตั้งการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ล่วงหน้า นายปรพล พูตระกูล พอเลือกตั้งจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา เขตการเลือกตั้ง 3 เขต เลือกตั้ง วันที่ 17 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้ามีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์กว่าหมื่นคน แยกสถานที่ลงคะแนน 4 แห่ง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองแม่ใจจัดที่มหาวิทยาลัย พะเยา 8,000 คน ศาลาประชาคมศูนย์ราชการ 1,000 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอจุนอำเภอเชียงคำและอำเภอภูซาง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมมี 900 คน และเขตเลือกตั้งที่ 3 มีอำเภอภูกามยาวอำเภอดอกคำใต้อำเภอปงและอำเภอเชียงม่วนที่โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมมีพัน 800 คน ซึ่งคาดว่า การใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์น้อยกว่า 90%

https://youtu.be/yxQqfl9rKyA