# ช.พัฒนา สนภ.3 นทพ. ขุดเจาะบ่อน้ำตื้น #


# ช.พัฒนา สนภ.3 นทพ. ขุดเจาะบ่อน้ำตื้น #

เมื่อ 17 ธ.ค.61
บก.ทท.(นทพ.)

โดย
ช.พัฒนา สนภ.3 นทพ.

จัดเจ้าหน้าที่ชุดเจาะบ่อน้ำตื้น เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น ที่ บ.หนองหนาม ม.3 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน ผลการดำเนินงานพบชั้นน้ำ ที่ความลึกเฉลี่ย 10 ม. สามารถนำไปใช้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค และการเกษตรได้

โดยมี…ประชากรได้รับผลประโยชน์ จำนวน 240 คน 80 ครัวเรือน

ณ บ.หนองหนาม ม.3 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน