ร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบทุน การศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 71 ทุนเป็นเงิน 191,000 บาท สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–


ร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบทุน การศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 71 ทุนเป็นเงิน 191,000 บาท

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุมสาเกตนคร ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีมอบทุน การศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดร้อยเอ็ด

พร้อมทั้งให้โอวาทเเก่นักเรียน นักศึกษา ภิกษุ สามเณร ที่รับทุนการศึกษา โดยมี ดร.สกล คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน นักศึกษา ตลอดจน แขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับเเละเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ตามที่มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาและรางวัลการประกวดโครงการนักเรียนระดับภาคประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมาโดยแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี

และจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับมอบทุนการศึกษาจำนวน 71 ทุนเป็นเงิน 191,000 บาท (เงินค่าพาหนะผู้รับทุนจำนวน 7,100 บาทและเงินค่าพาหนะผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนจำนวนเงิน 800 บาทรวมทั้งสิ้น 198,900 บาท


—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–