Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ.สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผบ.กรม ทพ.๓๑ เป็นประธานในพิธีสักการะอนุสาวรีย์ วีรชน ทหารกล้า เนื่องในวันกองทัพไทย

เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๒,๐๘๕๐ พ.อ.สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผบ.กรม ทพ.๓๑ เป็นประธานในพิธีสักการะอนุสาวรีย์ วีรชน ทหารกล้า เนื่องในวันกองทัพไทย มีกำลังพล นายทหาร, นายสิบ และ อส.ทพ. เข้าร่วมจำนวนประมาณ ๗๐ นาย ณ อนุสาวรีย์ วีรชน ทหารกล้า บก.กรม ทพ.๓๑ อ.เชียงคำ จว.พ.ย.