Uncategorized

จัดกำลังพล ร่วมกับ ทต.ป่าไผ่ และผู้นำชุมชน ร่วมทำการสำรวจวัดถ้ำผาหนาม

เมื่อ 18 ก.ค.61, 0930 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ทต.ป่าไผ่ และผู้นำชุมชน ร่วมทำการสำรวจวัดถ้ำผาหนาม เพื่อเป็นมาตรการป้องกันสำหรับนักท่องเที่ยวที่จ ะเข้าไปภายในถ้ำ

ซึ่งอยู่ในความดูแลของ ทต.ป่าไผ่ ตั้งอยู่เขตพื้นที่ บ.หนาม ม.12 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. (พิกัด E 492477 N 1972228) ลักษณะของถ้ำ เป็นถ้ำดินขนาดเล็ก ความยาวของถ้ำ ประมาณ 50 เมตร ความกว้าง ประมาณ 1.5 เมตร มีเส้นทางเข้า – ออก จำนวน 1 เส้น ทาง ภายในถ้ำไม่มีน้ำขัง จากการวิเคราะห์ลักษณะของถ้ำแล้ว มีความเสี่ยงสูง ภายในถ้ำไม่มีแสงสว่าง ข้างในแคบ ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปภายในถ้ำผาหนาม จะมีแต่ชาวบ้านในพื้นที่ฯ เข้าไปเอามูลค้างคาวเท่านั้

 

Comments are closed.