Uncategorized

รอง ผอ.รมน.ประจวบมั่นใจ!หน้าฝนน้ำไม่ท่วม-หน้าแล้งไม่ขาดน้ำ

รอง ผอ.รมน.ประจวบมั่นใจ!หน้าฝนน้ำไม่ท่วม-หน้าแล้งไม่ขาดน้ำ

วันที่ 23 พ.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันเอก กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นาย อุทัย ขันทอง หน.ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบฯ

เดินทางลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ำ จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ส.ป.ก.) จำนวน 3 โครงการ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 โครงการ โดยความคืบหน้าในการก่อสร้างล่าสุดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ส.ป.ก.) 3 โครงการ คือโครงการก่อสร้างฝาย บ้านย่านซื่อ ม.5 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โครงการก่อสร้างฝาย บ้านหนองเสือ ม.5 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่วนโครงการก่อสร้างฝาย ห้วยเขาหลัก บ้านหนองเสือ ม.12 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 40%
สำหรับโครงการก่อสร้างฝายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปภ.) อีก 1 โครงการ คือโครงการก่อสร้างฝายทศกัณฑ์ ม.7 ต.เกาะหลัก อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างใกล้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย เทียบ 95 % ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน และชาวไร่ ชาวสวน ซึ่งประกอบอาชีพเกษตกรในพื้นที่จะได้มีน้ำเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง และยังเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ในระดับหนึ่งเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนด้วย

 

//////////////////////ภาพ/ข่าว: เอกภพ วงษ์ประเสริฐ จ.ประจวบฯ