ราชบุรี///นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เปิดงานโครงการประชารัฐร่วมใจปลูต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2561.


ราชบุรี///นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เปิดงานโครงการประชารัฐร่วมใจปลูต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2561.


ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

พร้อมคณะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี2561โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราช นายอำเภอ.ทหาร.ตำรวจ.ภาคเอกชน.

และประชาชนจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับโอกาสเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้มอบพันธ์กล้าไม้รวงผึ้งต้นไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพันธุ์ไม้กัลปพฤกษ์ ต้นไม้ประจำ จ.ราชบุรี ให้แก่หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคกลางโดยผู้ว่าราชการทั้ง 7 จังหวัดรับมอบพร้อมทั้งปลูกต้นรวงผึ้งภายในศูนย์ ฯและปล่อยพันธุ์ปลา

.สำหรับศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมเชาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เดิมเป็นพื้นที่โครงการฟาร์มปศุสัตว์และปลูกพืชไร่มีการใช้ดินอย่างผิดวิธี ทำให้ดินเสียหายขาดความอุดมสมบูรณ์เกิดความแห้งแล้งและเสื่อมโทรมตามลำดับ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2529 ได้มีพระราชดำริให้ดำเนินการศึกษาหาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้

โดยการทดสอบวางแผนและจัดระบบปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในลักษณะศูนย์ศึกษาขนาดย่อมอีกยังเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยสาธิตวิธีฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรให้แก่ประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานอีกด้วย.

….สุพจน์ วรสหวัฒน์ ราชบุรี/รายงาน