อำเภอภูสิงห์ปล่อยพันธุ์ปลาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา


อำเภอภูสิงห์ปล่อยพันธุ์ปลาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 256 ที่โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พระครูโกศลสิขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) และนายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายบุญชู บุดดาห์ วัฒนธรรมอำเภอภูสิงห์ พันตำรวจเอก มณุวัฒน์ กอสนาน ผู้กำกับการตำรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษและนายวรการ น้อยสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรพัฒนา นำหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียนจากสถานศึกษา และประชาชนอำเภอภูสิงห์ จำนวน 500 คน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำแบกขะนัง จำนวน 66,666 ตัว และปลูกต้นไม้รอบบริเวณอ่างเก็บน้ำแบกขะนัง จำนวน 1,000 ต้น
หลังจากนั้น พระครูโกศลสิขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ ฝ่ายธรรมยุต และคณะ ก็ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงข้าวจำนวน 10 ต้น ที่หน้าอาคารโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีใจอนุรักษ์พันธุ์ปลาและรักต้นไม้ รักป่าและหวงแหนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ป่า และฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมในเขตชุมชนให้มีสภาพดีขึ้นต่อไป

**************
บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ