Uncategorized

แถลงข่าวจัดงานมหกรรมของดีเมืองภูเก็ต

แถลงข่าวจัดงานมหกรรมของดีเมืองภูเก็ต
วันนี้( 19 ก.ค.61) เวลา 13.00 น. ที่ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ จ. นนทบุรี นายเดชา เพ็ชรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะแถลงข่าวจัดงานมหกรรมของดีเมืองภูเก็ต โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตได้จัดทำโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการภายใต้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดภูเก็ต

(Phuket Brand) เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชน ผู้ประกอบธุรกิจ พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ดีให้แก่สินค้าและบริการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งโครงการนี้จะสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตเน้นให้ความสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์จังหวัดภูเก็ต (Phuket Brand) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปที่เลือกซื้อสินค้าและบริการภายใต้การรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการด้วยตรา Phuket Brand ว่าจะต้องได้รับสินค้ะบริการที่ดีได้มาตรฐาน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งด้านคุณภาพและราคา โดยจังหวัดภูเก็ตได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดภูเก็ต (Phuket Brand) กำหนดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการภายใต้ Phuket Brand ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะมีร้านค้าเข้าร่วมจำหน่ายสินค้ากว่า 50 ร้าน อีกทั้งภายในงานจะมีส่วนการเจรจาธุรกิจ กับนักธุรกิจภายในประเทศ โดยใช้พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ซึ่งมีกำลังซื้อสูงและเป็นตลาดที่มีศักยภาพของสินค้าและบริการที่ได้รับตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์ (Phuket Brand) อย่างไรก็ตาม ขอเชิญนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมส่งเสริม สินค้าดี ที่ได้มาตรฐาน (Phuket Brand) และมาร่วมอุดหนุนผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งยังเป็นการร่วมสนับสนุนศักยภาพและการพัฒนาสินค้าของผู้ประกอบการ รวมทั้งมาลิ้มลองชิมรสกับอาหารและช้อปปิ้งสินค้าดี สินค้าเด่น สินค้าดัง ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ต ที่มาร่วมไว้ในงาน “มหกรรมของดีเมืองภูเก็ต” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 30 ก.ค.61 ณ โปรโมชั่น A ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี