Uncategorized

โครงการจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

โครงการจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจอำเภอ เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
วันนี้เป็นภาพที่สวยงามมาก…
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ท่านนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดและหลายภาคส่วน. ..