ร้อย.รส.ที่ 2 อ.แม่แตง ร่วมกับ ส่วนราชการ, กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”


เมื่อ 20 ก.ค.61 ร้อย.รส.ที่ 2 อ.แม่แตง ร่วมกับ ส่วนราชการ, กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่ หมู่ 2 ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง จว.ช.ม. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา มีผู้เข้าร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 130 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย