Reporter&Thai Army

จังหวัดอุทัยธานี กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 ร่วมพิธีการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุทัยธานี ปี 2561

เมื่อ 23 พ.ค. 61 ร.4 พัน.2 จัดกำลังพล ร่วมพิธีการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุทัยธานี ปี 2561 โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารส่วนน้ำเฉลิมพระเกียรติ(บึงพระชนก)ต.เกาะเทโพ อ.เมืองอุทัยธานี รวมทั้งได้ร่วมกันจัดเก็บขยะและวัชพืชบริเวณบึงพระชนก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย