Reporter&Thai Army

กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ฯ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานฯ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย (ลมพายุฤดูร้อนพัดผ่าน เมื่อวันที่ 21 พ.ค.61 ที่ผ่านมา)

เมื่อ 22 พ.ค.61, 1430 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ., ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร.ต.วิทยา แสงประสิทธิ์ รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1)

ร่วมกันลงพื้นที่ฯ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานฯ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย (ลมพายุฤดูร้อนพัดผ่าน เมื่อวันที่ 21 พ.ค.61 ที่ผ่านมา)

 

ในพื้นที่ บ.สัมมะนะ ม.๖ ต.ต้นธง อ.เมือง จว.ล.พ. โดยความเสียหายในพื้นที่ ต.ต้นธง อ.เมือง จว.ล.พ. มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 131 หลังคาเรือน

 

ทั้งนี้หน่วยได้จัดกำลังพลเข้าไปให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนที่ประสบเหตุฯ อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับ ส่วนราชการฯ, อปท. และประชาชนในพื้นที่ฯ ร่วมกันดำเนินการฯ มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 20 คน