พล.ท. ฉลองชัย ชัยยะคำ มทภ.3 /ผอ.ศอ.จอส.904 วปร. ภาค 3 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปในการหารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พล.ท. ฉลองชัย ชัยยะคำ มทภ.3 /ผอ.ศอ.จอส.904 วปร. ภาค 3 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปในการหารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เรียน ผู้บังคับบัญชา ครับ

วันนี้ (31 ส.ค. 62) เวลา 1200
พล.ท. ฉลองชัย ชัยยะคำ มทภ.3 /ผอ.ศอ.จอส.904 วปร. ภาค 3 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปในการหารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ กองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัย อ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก
ณ ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง พร้อมทั้งลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง

ให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ที่อพยพมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ณ วัดชมพู ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก และประชาชน ม.1 และ ม.3 ต.ชมพู ที่ยังอาศัยอยู่ตามบ้านเรือน

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ มทบ.39/ศอ.จอส.904 วปร. มทบ.39 จัดกำลังพล พร้อมด้วยยานพาหนะรถบรรทุก เรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ ไฟฉายและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น และถุงยังชีพ เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยในขั้นต้น
จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน และรถผลิตน้ำดื่ม บริการให้กับประชาชนในพื้นที่

%d bloggers like this: