“คิดดี Kidday by กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4″ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 สุดชิค!! พา แม่บ้านทหารบก หอมมาสคอต ” วัว&สิงโต ” มอบขนมของขวัญวันเด็กปี 2564 แนะนำปรับตัววิถีใหม่ยุค COVID-19

“คิดดี Kidday by กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4″ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 สุดชิค!! พา แม่บ้านทหารบก หอมมาสคอต ” วัว&สิงโต ” มอบขนมของขวัญวันเด็กปี 2564 แนะนำปรับตัววิถีใหม่ยุค COVID-19

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 , ผู้บังคับกองร้อยหน่วยขึ้นตรงกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4, ฝ่ายอำนวยการ, คณะนายทหาร และกำลังพลทหารจิตอาสาพระราชทาน ” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” ร่วมกันนำของขวัญ, ขนม, เครื่องดื่ม รวมถึงหน้ากากอนามัย มอบให้กับเด็กๆ บุตรของกำลังพล กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 เนื่องวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสรรค์สร้างกิจกรรมดีๆ บำรุงขวัญ และเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆ บุตรของกำลังพลของหน่วย ที่ไม่ได้เดินทางออกไปร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติอย่างเช่นปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Fun!! ที่ อินเทรนด์ สุดๆ คือ เอาใจคุณหนูๆ ขบวนมาสคอต Mascot พี่วัว และ พี่สิงโต หอบลูกโป่งหลากสีสัน ลั้ลลากับขนมและของเล่น ที่ยกขบวนมาแจก ตามบ้านพักข้าราชการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายจิรประวัติ

ไม่ลืม!! ที่จะประชาสัมพันธ์รณรงค์มอบคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 และมอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้แก่กำลังพลและครอบครัว นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน

โดยในกิจกรรมนี้ ได้รับการตอบรับและรอยยิ้ม จากเด็กๆ บุตรของกำลังพล และบิดามารดา ของเด็กๆ อย่างดีเยี่ยม ณ บ้านพักทางราชการของกำลังพล กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

เนื่องจากอยู่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้หลายหน่วยงานไม่มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นในปีนี้ ส่งผลทำให้เด็กๆต้องอยู่ที่บ้านกับครอบครัว ขาดการจัดกิจกรรมให้ได้รับความสุขเหมือนทุกปี เพื่อเป็นสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กๆที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป ทาง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จึงได้ออกมอบความสุขให้กับเด็กๆ ซึ่งเป็นบุตรหลานของกำลังพล กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ในปีนี้ พร้อมทั้งยังส่งเสริมให้เด็กไทยได้พัฒนาตนเองต่อไปดังคำขวัญวันเด็ก ที่ว่า “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทย สร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม” ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

%d bloggers like this: