(มีคลิป) นายพิชัย เลิศพงษ์อดิศร นายกอบจ.เชียงใหม่ แถลงนโยบายต่อสภาฯ เปิดตัว 2 ขุนพลที่ปรึกษาฯ “กิตติรัตน์ ณ ระนอง – นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์” มุ่งเน้นพัฒนาเมืองเชียงใหม่

(มีคลิป) นายพิชัย เลิศพงษ์อดิศร นายกอบจ.เชียงใหม่ แถลงนโยบายต่อสภาฯ เปิดตัว 2 ขุนพลที่ปรึกษาฯ “กิตติรัตน์ ณ ระนอง – นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์” มุ่งเน้นพัฒนาเมืองเชียงใหม่

นายพิชัย เลิศพงษ์อดิศร นายกอบจ.เชียงใหม่ แถลงนโยบายต่อสภาฯ เปิดตัว 2 ขุนพลที่ปรึกษาฯ “กิตติรัตน์ ณ ระนอง – นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์” มุ่งเน้นพัฒนาเมืองเชียงใหม่

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ที่อาคารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นางวิทยาลักษณ์ สามใจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยมี นายพิชัย เลิศพงษ์อดิศร นายกองค์การปฃบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแนะนํา 2 ขุนพล นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษานายก อบจ.เชียงใหม่ โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนเข้าร่วม ในการแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้

นายพิชัย เลิศพงษ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แถลงนโยบาย 8 ข้อหลัก ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 1.นโยบายด้านสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารราชการ, 2. นโยบายด้านการเดินทางและการคมนาคมขนส่ง, 3. นโยบายด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชน, 4, นโยบายด้านการศึกษา, 5.นโยบายด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย, 6. นโยบายด้าน SMEs OTOP, 7. นโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬา วัฒนธรรม และ 8. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้จะบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้างต้นโดยจะปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อความผาสุกของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติเป็นสำคัญ นายพิชัยกล่าว.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: