วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021

พระติดโควิดตรวจคัดกรองพระสามเณรและชาวบ้านด่วน200กว่าราย

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
พระติดโควิดตรวจคัดกรองพระสามเณรและชาวบ้านด่วน200กว่าราย

27 กรกฏาคม 2564 930น
นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย เป็นประธานการประชุม ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และกำนันทุกตำบลเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ สืบเนื่องจากกรณีมีบุคคลเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (จ.นครปฐม) จำนวน 9 คน เข้ามาร่วมงานศพในพื้นที่โดยไม่ได้ลงแอฟ CM-CHANA และไม่กักตัวตามคำสั่ง จพง.ควบคุมโรค ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีมติให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้ รพ.สต. และทีมโควิดหมู่บ้าน ตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบ หากมีผู้เดินทางมาจาก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและ อ.แม่สอด ให้ลงแอฟ cm-chana และกักตัว 14 วัน โดยเคร่งครัด และSwab ทุกราย (ยกเว้นคนที่ฉีดวัคซีนตามที่กำหนดไม่ต้อง swsb)หากฝ่าฝืนให้แจ้งความดำเนินคดีทุกความผิดที่ปรากฏ โดยให้ทีมโควิดหมู่บ้านสอดส่องดูแลพฤติกรรมผู้กักตัวอย่างต่อเนื่อง และการสั่งกักตัว ผอ.รพ.สต./อสม.ต้องไปตรวจสอบสถานที่กักตัวทุกครั้งให้มีความเหมาะสม
2. การจัดงานศพหรืองานพิธีต่างๆ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งปลัดอำเภอประจำตำบลทราบก่อนจัดงานทุกครั้ง ยกเว้นงานศพให้แจ้งทันทีเมื่อทราบ
3. ให้ตรวจสอบการจัดงานต่าง ๆ ทุกวัน โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยเคร่งครัด
4.ห้ามจัดให้มีการกินอาหารร่วมกันทุกงาน
5.ให้ผู้ที่เดินทางกลับจากไปรับจ้างเก็บลำไยอำเภอจอมทอ งทุกราย ต้อง SWAB และกักตัว 14 วัน

6.หากมีปัญหาในการปฏิบัติในพื้นที่ฯ ให้แจ้ง ศปก.อ.ทราบเพื่อแก้ไข หากไม่แจ้ง และเกิดความเสียหายร้ายแรง ให้ต้นสังกัดดำเนินการตามระเบียบ/วินัย ต่อไป
ทั้งนี้ กรณีที่ผู้เดินทางมาจาก จ.นครปฐม และไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคดังกล่าว อำเภอแม่อายได้แจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 คน ในเช้าวันนี้เวลา930น ทางโรงพยาบาล พร้อมสาธารณะสุข และ อสม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการตรวจคัดกรองพระสงฆ์สามเณร ตลอดจนคนงาน ญาติธรรม วัดท่าตอนอารามหลวง บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนกว่า200ราย เข้าทำการตรวจวัดหาเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยตรวจสารคัดหลั่งกับผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพระสงฆ์ชาวศรีลังกา ที่ตรวจสารคัดหลั่งวันที่24กรกฏาคม2564 พบว่าติดเชื้อโควิด19 จำนวน1ราย ทำให้ทั้งชาวบ้าน ส่วนราชการ พระสงฆ์ วิตกกันทั้งหมด ทางส่วนราชการได้ทำการสอบสวนคัดกรอง สอบประวัติโดยละเอียด แล้วแจกชุดตรวจสอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจหาสารคัดหลังหาผู้ติดเชื้อโควิด กับทุกคนที่ได้มีส่วนในการร่วมกิจกรรมทางศาสนา และใกล้ชิดกัน ซึ่งจะทราบผลตรวจในวันพรุ่งนี้วันที่28 กรกฏาคม 2564 ว่าจะมีใครได้รับเชื้อหรือไม่ ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่อายได้แจ้งพร้อมอธิบายให้ทั้งพระสงฆ์สามเณร ชาวบ้าน ทราบว่าในระหว่างนี้ขอพระสงฆ์สามเณรทุกรูป ชาวบ้านทุกคน ได้กักบริเวณตนเองต่อไป 14วัน ถึงแม้ว่าจะตรวจผลเป็นลบ ก็ต้องกักตัวเพื่อนอตรวจรอบที่สองภายใน14วันนี้ ส่วนคนที่มีผลบวก ก็ต้องเข้าทำการรักษาในสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยโควิดได้ต่อไป เพราะว่าเชื้อโควิดนั้นถ้าได้ทำการรักษาจนหายแล้วเชื้อหมดไปแล้ว ถึงจะปลอดภัยต่อคนอื่นและตนเอง จะไม่เป็นการแพร่ระบาดต่อไป

ในพื้นที่ของอำเภอแม่อายส่วนราชการได้เข้าให้การประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านร่วมกันป้องกันตัวเองใส่แมส ล้างมือบ่อยๆและใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งที่หยิบจับหรือสัมผัสกับผู้คน และให้เว้นระยะห่าง2เมตร นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย ได้เข้าพบพระครูวิธานธรรมโสภณ เจ้าคณะอำเภอแม่อาย เพื่อขอความร่วมมือให้พระสงฆ์สามเณร ใส่แมสล้างมือบ่อยๆและเมื่อถึงเวลาฉันเช้า ฉันเพล ขอให้ อย่าได้ฉันร่วมกันเป็นหมู่ แต่ขอให้แยกกันฉัน เว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในระยะนี้ซึ่งทางพระครูวิธานธรรมโสภณ เจ้าคณะอำเภอแม่อาย ได้แจ้งไปทุกวัดแล้วเพื่อถือปฏิบัติทุกวัดเป็นการให้ความร่วมมือช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป เป็นที่ยินดีทางคุณฉัน อินทรควรชิต เจ้าของร้านแม่กกริเวอร์วิว ได้นำอาหารมาสมทบให้กับคณะเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลที่มาช่วยในการสอบสวนและตรวจสารคัดหลังในวันนี้

%d bloggers like this: