วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ชุมพร // สุดยอด..! องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา จ.ชุมพร จัดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ฉีดให้ประชาชน 1,750 คนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ .

ไทเกอร์นิวส์ ชุมพร
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ภุชงค์ ทองมี

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายโชคชัย ว่องกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้อนุมัติงบประมาณจัดซื้อวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม ” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็น อบต.แห่งแรกของ จังหวัดชุมพร จำนวน 3,500 โดส

เพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชนทั่วไป ผู้สูงวัย ผู้ที่มีโรคประจำตัวอายุ 7 โรค หญิงตั้งครรภ์และ เยาวชน อายุ 12-18 ปีที่ได้สำรวจครอบคลุมทั้งตําบล จำนวน 1,750 คน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก โดย จะเร่งฉีดระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2564 นี้ ที่โรงพยาบาลหลังสวน จ.ชุมพร

นายโชคชัย กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ อ.หลังสวน ยังน่าเป็นห่วง เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดชุมชนใหญ่มีการเดินทาง ของประชาชนไปมาหาสู่กัน มีกิจกรรมทั้งงานศพ และงานอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้มีการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19 ไปยังครอบครัวและชุมชนได้

ซึ่ง อบต.นาขา มีความตั้งใจและเป็นห่วงสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จึงเร่งจัดหาวัคซีนทางเลือก“ ซิโนฟาร์ม ” เพื่อเร่งฉีดให้กับประชาชนได้มีภูมิคุ้มกันหมู่ และลดการติดเชื้อที่รุนแรง รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพให้ประชาชนในเขต อบต.นาขา อีกด้วย .

%d bloggers like this: