วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // เกาะสมุย ลุยล้างทำความสะอาดตลาดประชารัฐ “ตลาดปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย” .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

วันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารตลาดประชารัฐเกาะสมุย นำเจ้าหน้าที่เทศบาล กรรมการ ผู้ประกอบการตลาดประชารัฐเกาะสมุย

ลงพื้นที่ทำความสะอาดตลาดฯ และลานจอดรถท่าเทียบเรือหน้าทอน หมู่ที่ 3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุยในกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างตลาดประชารัฐ สะอาด ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย” เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภคในด้านความสะอาด สุขอนามัย และความปลอดภัยในสินค้า
และเพื่อเป็นแนวทางให้ตลาดมีการพัฒนาตามหลักสุขาภิบาล สะอาดถูกสุขลักษณะ ปลอดโรค ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

โดยได้รับความร่วมมือจากกรรมการผู้บริหารตลาดฯ เจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้ประกอบการร้านค้า โดยเทศบาลนครเกาะสมุยกำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างตลาดฯ ทุกสัปดาห์ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 .

%d bloggers like this: